Challenge Berger (20th Octobre 2019) : 

 Poussin (Male) : Kumite
3rd  Noa MARSCHALL
 Benjamin (Female) : Kata + Kumite
1st  Maïwenn DECKER
2nd  Manon WAGNER MARSCHALL
3rd  Cloé BILL
 Benjamin (Male) : Kata + Kumite
3rd  Yann MARSCHALL

Open du Haut-Rhin Kumité (10th Novembre 2019) : 

 Poussin (Male) : Kumite -25kg
1st  Noa MARSCHALL
 Benjamin (Female) : Kumite -35kg
 Manon WAGNER MARSCHALL
 Benjamin (Female) : Kumite -40kg
3rd  Maïwenn DECKER
 Cloé BILL
 Benjamin (Male) : Kumite -40kg
 Yann MARSCHALL

Open d’Alsace Kumité (15th Decembre 2019) : 

 Poussin (Male) : Kumite -25kg
1st  Noa MARSCHALL
 Benjamin (Female) : Kumite -35kg
 Manon WAGNER MARSCHALL
 Benjamin (Female) : Kumite -40kg
2nd  Maïwenn DECKER
 Cloé BILL
 Benjamin (Male) : Kumite -40kg
 Yann MARSCHALL

Open d’Alsace Kumité Honneur (23rd February 2020) : 

 Benjamin (Male) : Kumite -40kg
 Yann MARSCHALL

Coupe d’Alsace (22nd Octobre 2017) :

Senior (Male) : Kumite −67kg
 Richard BUTLER

Championnat du Haut-Rhin Kata (03rd Decembre 2017) :

Senior (Male) : Kata
2nd  Cyril CASINHAS